Wegkapiteins

De wegkapitein onderhoudt namens de Tour de Force de contacten, houdt het overzicht, volgt activiteiten en jaagt waar nodig organisaties aan en entameert in goed overleg aanvullende acties. Kortom, de wegkapitein is er op gespitst om te signaleren waar de Tour de Force het verschil kan maken door te verbinden, te agenderen of taken zelfstandig op te pakken.

1. Nederland toonaangevend Fietsland

1. Nederland toonaangevend Fietsland

Mirjam Borsboom - Dutch Cycling Embassy

2. Meer ruimte voor de fiets in steden

2. Meer ruimte voor de fiets in steden

Otto van Boggelen - CROW-Fietsberaad

3. Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes

3. Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes

Reindert Augustijn - IPO

4. Overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets

4. Overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets

Conny Broeyer - I&W

5. Stimulering van fietsen

5. Stimulering van fietsen

Hugo van der Steenhoven (a.i.) - namens VWS

6. Minder fietsslachtoffers

6. Minder fietsslachtoffers

Kate de Jager - I&W

7. Minder gestolen fietsen

7. Minder gestolen fietsen

Mojgan Yavari - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

8. Versterken kennisinfrastructuur

8. Versterken kennisinfrastructuur

Rick Lindeman - I&W

In de Agenda Fiets staan niet langer de zes ploegen centraal waarmee de Tour de Force startte, maar ligt de focus op de acht doelen die in de Agenda zijn opgenomen. Om deze doelen te bereiken is ervoor gekozen om per doel een trekker aan te stellen: in Tourtermen, een wegkapitein. (N.B. De wegkapitein is de aanvoerder van de wielerploeg die tijdens de koers de lijnen uitzet.)