Nieuwsarchief

 • Onderzoek naar fietsgedrag en fietsbezit van basisschoolkinderen
  on 24 oktober 2018 at 22:00

  In Rotterdam deed tot 2016 15 procent van de scholen mee met het verkeersexamen. Inmiddels is dat aandeel aanzienlijk toegenomen, maar de vrees bestaat dat het in veel gemeenten nog altijd slecht gesteld is met de fietsvaardigheid van basisschoolkinderen. […]

 • IenW wil pilots met deelfietsen op stations
  on 25 juni 2018 at 22:00

  De deelfiets kan stationsstallingen mogelijk ontlasten. Dat schreef het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onlangs nog in een studie naar de combinatie fiets en trein. In het kader van de Tour de Force worden nu gemeenten gezocht die aan een pilot mee willen doen. […]

 • Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2018 Fietsvlonders
  on 20 juni 2018 at 22:00

  De Tour de Force Innovatieprijs 2018 is gewonnen door de inzending Fietsvlonders. De inzending werd door de deelnemers van het Nationaal Fietscongres in Rotterdam gekozen uit vijf genomineerde projecten. […]

 • Organisaties bundelen kracht kwaliteit fietsdata verbeteren
  on 20 juni 2018 at 22:00

  Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Daarom is op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata 2018 getekend. &am […]

 • Actualisatie Nationale Agenda Fiets
  on 11 juni 2018 at 22:00

  Staatsecretaris Van Veldhoven gaat zich samen met de nieuwe colleges en de andere partners van de Tour de Force inzetten voor een actualisatie van de Nationale Agenda Fiets. Bij deze actualisatie wil ze specifiek inzoomen op de doelstelling om in deze kabinetsperiode 200.000 extra fietsforensen te realiseren. […]

 • Relaxte routes-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  Het idee van relaxte routes behelst de ontwikkeling van seniorvriendelijke routes van bijvoorbeeld een wijk met relatief veel ouderen naar het stadscentrum, als alternatief voor een drukke fietsroute.&am […]

 • Vijf genomineerden Tour de Force Innovatieprijs bekend-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  Voor het tweede jaar organiseert de Tour de Force de verkiezing van de Innovatieprijs. Een jury bestaande uit vakjournalisten heeft uit 60 inzendingen 5 genomineerden gekozen. De bezoekers van het Nationaal Fietscongres dat op 21 juni 2018 plaatsheeft in Rotterdam kiezen de uiteindelijke winnaar.&am […]

 • Live meten van fietsreistijden met Deep Learning-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  Recall4Bikes is een camerasysteem dat specifieke fietsers herkent aan de hand van ‘deep learning&'.&am […]

 • Omrijadvies bij naderende tractor-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  Het ROV Oost-Nederland onderzoekt in Hardenberg in een pilot of de fietsveiligheid te verbeteren is door fietsers tijdig te waarschuwen voor gevaar op de ene weg en in dat geval een alternatieve route aan te bieden. […]

 • Fietsvlonders-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  De gemeente Rotterdam bekijkt met fietsvlonders waar ruimte gecreëerd kan worden voor extra fietsrekken. […]

 • Delta Cycling Rotterdam-tdf
  on 27 mei 2018 at 22:00

  Wat ooit begon als een professionele wielerploeg is inmiddels uitgegroeid tot een platform om ook het alledaagse fietsen te promoten.&am […]

 • Leidraad deelfietsbeleid helpt gemeenten op weg
  on 6 mei 2018 at 22:00

  Hoe pak je het aan als je in je gemeente de deelfiets wil faciliteren? Er zitten immers nogal wat haken en ogen aan het concept. De kopgroep Gemeentelijk Deelfietsbeleid van de Tour de Force inventariseerde de mogelijkheden en randvoorwaarden. […]

 • Inzendtermijn Innovatieprijs is gesloten
  on 29 april 2018 at 22:00

  De inzenddtermijn voor de Innovatieprijs van de Tour de Force is op 27 april gesloten. Er zijn bijna 60 inzendingen binnengekomen. […]

 • Fiets prominent op de Kameragenda Op 19 en 24 april
  on 25 april 2018 at 22:00

  Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl. […]

 • VNG en IPO pleiten voor belastingvrije vergoeding voor fietsparkeerplek bij station
  on 17 april 2018 at 22:00

  Maak het mogelijk dat werkgevers hun werknemers belastingvrij een fietsparkeerplek in een betaalde fietsparkeergarage nabij een OV-station ter beschikking kunnen stellen. Het is één van de suggesties die VNG en IPO mede namens de Tour de Force meegeven aan de staatssecretarissen van IenW en van Financiën. […]

 • Whitepaper ‘Goud in handen’ biedt gemeenten handvatten
  on 8 april 2018 at 22:00

  Nieuwe colleges worden gevormd en alle gemeenten werken vanwege de Omgevingswet aan lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe houden we onze steden en dorpen bereikbaar, en hoe stimuleren we dat meer mensen zich op een gezonde manier verplaatsen? Hoe kunnen we de fiets inzetten om onze omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden? […]

 • Positionpaper Fietsvriendelijk Fiscaal Beleid
  on 28 maart 2018 at 22:00

  De ANWB, de Fietsersbond, Natuur & Milieu, BOVAG, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en RAI Vereniging bepleiten in hun positionpaper een fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer.&am […]

 • KiM presenteert Fietsfeiten
  on 28 maart 2018 at 22:00

  Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe en tegelijk zijn er grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Fietsfeiten&' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Fietsfeiten presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets. […]

 • Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
  on 28 maart 2018 at 22:00

  Een fiets van de zaak wordt een stuk aantrekkelijker. Straks mag de leasefiets naast de auto van de zaak worden gebruikt. De combinatie van auto en fiets kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan. Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling, maakt dit veel eenvoudiger. […]

 • Onderzoek bevestigingsmogelijkheden RFID-chiphouder aan fietsen
  on 21 maart 2018 at 23:00

  De technologieploeg van Tour de Force 2020 heeft zich in 2016 en 2017 verdiept in de randvoorwaarden voor marktpartijen en overheden om nieuwe technologieën optimaal te kunnen benutten op fietsen. Het voorzien van fietsen met rfid-chips is één van de oplossingsrichtingen. […]

 • Meld een project aan voor de Innovatieprijs Tour de Force 2018
  on 18 februari 2018 at 23:00

  De inschrijving voor de Tour de Force Innovatieprijs is weer geopend. Uiteraard kunnen ook de bij de Tour de Force aansloten organisaties deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 april 2018. De winnaar wordt gekozen tijdens het Nationaal Fietscongres 2018 op 21 juni 2018 in Rotterdam. &am […]

 • Arlette van Gilst is de nieuwe programmamanager van de Tour de Force
  on 18 december 2017 at 23:00

  Deze maand heeft Arlette van Gilst programmamanager Fiets bij het ministerie van IenW ook de taak van programmamanager van de Tour de Force op zich genomen. Zij neemt daarmee het stokje over van Koos Louwerse die zich als programmamanager de afgelopen drie jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de opbouw van de Tour de Force en de fietsagenda. &am […]

 • Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien
  on 18 december 2017 at 23:00

  Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, hebben de krachten gebundeld in de F10. Inmiddels hebben zich al 14 steden aangesloten. […]

 • Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets
  on 17 december 2017 at 23:00

  De Tour de Force roept steden, regio&'s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij. […]

 • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven draagt de fiets en de Tour de Force warm hart toe
  on 14 december 2017 at 23:00

  De aandacht voor de fiets groeit. ‘Tot mijn genoegen kan ik constateren dat we met staatssecretaris Stientje van Veldhoven een warm pleitbezorger hebben voor de fiets en de Tour de Force&', stelt voorzitter Henk Brink.&am […]

 • Handleiding voor gemeenten om de oudere fietser mobiel te houden
  on 10 december 2017 at 23:00

  Met het klimmen der jaren nemen de fietsvaardigheden geleidelijk aan af. Het programma Doortrappen van het ministerie van IenW is erop gericht &de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden. Een nieuwe handleiding helpt gemeenten en andere betrokken op weg. […]

 • De zelfrijdende fiets is meer dan een 1 april grap
  on 23 november 2017 at 23:00

  Kun je de snelheid van de speed pedelec in de stad intomen met technische ingrepen? En is de zelfrijdende fiets misschien dichterbij dan je denkt? De Tour de Force Inspiratiedag bood genoeg stof te nadenken. […]

 • Tour de Force kijkt op Inspiratiedag naar de toekomst
  on 30 oktober 2017 at 23:00

  Hoe ziet onze toekomstige mobiliteit eruit en wat is de rol van de fiets hierin? Op 23 november 2017 kijkt de Tour de Force naar de toekomst. […]

 • Regeerakkoord 100 miljoen voor de fiets
  on 10 oktober 2017 at 22:00

  Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. […]

 • Fietsvriendelijke Scholen op Zuid
  on 5 oktober 2017 at 22:00

  We denken dat alle kinderen in Nederland kunnen fietsen. Toch is dit minder vanzelfsprekend dan we denken. Daarom is het belangrijk om scholen fietsvriendelijker te maken. […]

 • Ontwerpen naar gebruik wint Tour de Force Innovatieprijs
  on 20 september 2017 at 22:00

  De Tour de Force Innovatieprijs 2017 is gewonnen door Kees Vernooij en Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam. Met een pakket vernuftige kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen slaagt men erin de doorstroming van het fietsverkeer op kruispunten aanzienlijk te verbeteren. De prijs werd uitgereikt op het Nationaal Fietscongres in Tilburg. […]

 • Elly-van-Kooten overleden
  on 18 september 2017 at 22:00

  Tot onze grote ontsteltenis is na een kort ziekbed op zondag 18 september jl. Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid van de gemeente Rotterdam, overleden. Elly was tot eind vorig jaar de ploegleider van de gezondheids- en participatieploeg van de Tour de Force, en daarna ambassadeur van de Tour de Force. &am […]

 • Reindert Augustijn nieuwe wegkapitein
  on 11 september 2017 at 22:00

  Hij was nauw betrokken bij het binnenhalen van Velo-city in Arnhem/Nijmegen, toen nog als werkzaam voor de Stadsregio. Inmiddels is hij Programmamanager Mobiliteit bij de provincie Gelderland. En nu is Reindert Augustijn ook wegkapitein bij de Tour de Force voor de ‘Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes&'.&am […]

 • Kopgroep Tour de Force wil duidelijkheid scheppen rond deelfiets
  on 27 augustus 2017 at 22:00

  Wie vandaag de dag als gemeente de deelfiets in huis wil halen, kan kiezen uit pakweg 14 systemen. Niet verwonderlijk dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. De kopgroep huur- en deelfietsinitiatieven probeert richting te geven aan de keuze voor een systeem. […]

 • Drentse gedeputeerde Henk Brink nieuwe voorzitter Tour de Force
  on 23 augustus 2017 at 22:00

  Henk Brink is de nieuwe voorzitter van de Tour de Force. De Drentse gedeputeerde neemt het voorzitterschap over van Filip van As&am […]

 • Ambitieuze fietssteden gaan samenwerken
  on 21 augustus 2017 at 22:00

  Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, gaat de krachten bundelen in de F10. Op het Nationaal Fietscongres in Tilburg is de officiëfe aftrap van het samenwerkingsverband met de wethouders van de betreffende steden.&am […]

 • Standaard voor fietskluizen geïntroduceerd
  on 24 juli 2017 at 22:00

  Naast de gewone fietsenstalling vervult de fietskluis een belangrijke rol in de keten, zeker nu de duurdere - elektrische - fiets terrein wint. Maar welke eisen moet je aan een fietskluis stellen?&am […]

 • Kies de winnaar van de Tour de Force Innovatieprijs 2017
  on 13 juli 2017 at 22:00

  De verkiezing van de Tour de Force Innovatieprijs loopt nog een paar dagen. Inmmiddels hebben al meer dan 1000 mensen hun voorkeur aangegeven. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u nog stemmen tot 15 september! Stem nu! […]

 • Concept uitvoeringprogramma Tour de Force gereed
  on 9 juli 2017 at 22:00

  De Agenda Fiets 2017-2020 bevatte een groot aantal acties met als doel een schaalsprong in fietsgebruik mogelijk te maken. Daar is nu het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van gemaakt die de concrete activiteiten bundelt waar de aangestelde wegkapiteins samen met de 23 deelnemende organisaties de komende anderhalf jaar aan gaan werken. Inmiddels hebben vrijwel alle organisaties gereageerd. Op 6 oktober zal het Uitvoeringsprogramma definitief worden vastgesteld door de Tourleiding. […]

 • Tour de Force internationaal model
  on 15 juni 2017 at 22:00

  Tijdens het onlangs gehouden Velo-City 2017 congres in Arnhem kwam ook de Tour de Force aan de orde. &'Have a Bicycle Agenda&' zo hield Mark Frequin de buitenlandse bezoeker voor. […]

 • Lot van Hooijdonk volgt Filip van As op
  on 12 juni 2017 at 22:00

  De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk gaat Filip van As opvolgen als voorzitter van de Tour de Force. Van As moest deze functie neerleggen omdat hij onlangs afscheid nam als wethouder in Zwolle. […]

 • Lot van Hooijdonk opvolger Filip van As
  on 12 juni 2017 at 22:00

  De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk gaat Filip van As opvolgen als VNG-vertegenwoordiger in de Tourleiding van de Tour de Force. Van As moest deze functie neerleggen omdat hij onlangs afscheid nam als wethouder in Zwolle. […]

 • Nog tot 15 juni kans om 10000 euro te winnen met een fietsinnovatie
  on 25 mei 2017 at 22:00

  Tijdens het Nationaal Fietscongres, 20 en 21 september 2017 in Tilburg, wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt.& Met deze Innovatieprijs stimuleert de Tourleiding de ontwikkeling van innovatieve ideeën, producten, visies, beleidsplannen, ontwerpen en interventies en geeft zij de bedenkers een podium om die te presenteren.&am […]

 • Nieuwe gezichten - nieuwe programmas
  on 22 mei 2017 at 22:00

  De Tour de Force gaat een nieuwe fase in. En daar horen ook enkele nieuwe gezichten bij. […]

 • Connected fiets past goed in de keten
  on 11 mei 2017 at 22:00

  De fiets wordt dankzij de nieuwe technische mogelijkheden steeds interessanter als onderdeel van de keten. Je kunt een deelfiets reserveren met een app, onderweg informatie krijgen over de aankomsttijd van de bus en een fietskluis openen met je OV-chipkaart. Maar hoe voorkom je dat de gebruikers door de bomen het bos niet meer zien?&Die vraag stond centraal tijdens een presentatie van de Ketenploeg van de Tour de Force op 11 mei in het Provinciehuis van Zuid-Holland.&am […]

 • Hoge baten rechtvaardigen extra miljarden voor groei fietsgebruik in steden
  on 4 mei 2017 at 22:00

  Ambitieuze fietssteden investeren nu jaarlijks bijna € 80 per inwoner in fietsinfrastructuur. Ter vergelijking: gemiddeld geven we per Nederlander jaarlijks € 33 uit aan fietsinfrastructuur, € 133 aan spoorwegen en € 342 aan wegen.&&am […]

 • Oproep aan nieuwe regering investeer in fiets
  on 13 april 2017 at 22:00

  De Tour de Force vraagt de nieuwe Regering om de komende jaren nadrukkelijk rekening te houden met de fiets. De fiets biedt immers vele voordelen en kent ook nog eens de laagste kosten per reizigerskilometer. […]

 • Nudging en fietsen
  on 23 maart 2017 at 23:00

  Een slimme fietsbel die scholieren waarschuwt voor gevaar en fietsen makkelijker en aantrekkelijker maakt. Of handige bewegwijzering in de vorm van een "metrokaart". Twee voorbeelden van nudging, het geven van een vriendelijk duwtje in de goede richting.& &am […]

 • Inzenden voor de Tour de Force Innovatieprijs
  on 5 maart 2017 at 23:00

  Heeft u een goed idee om het fietsgebruik te bevorderen? De Tour de Force Innovatieprijs biedt de mogelijkheid dat aan een breed publiek te presenteren. En u maakt kans op een prijs van €10.000! […]

 • Nu ambities waarmaken
  on 2 maart 2017 at 23:00

  We staan voor een belangrijke opgave: het opstellen van een ambitieus programma dat aantoont dat de Tour de Force stappen/sprongen mogelijk maakt, die anders niet mogelijk zijn. Die de meerwaarde van de Tour de Force bewijzen. Die het commitment verzilveren van de 23 organisaties die deel uitmaken van de brede coalitie van de Tour de Force. […]

 • Interoperabiliteit is de sleutel tot succesvolle deelfietssystemen
  on 27 februari 2017 at 23:00

  Het aantal deelfietssystemen in Nederland neemt snel toe. In de vier grote steden rijden al deelfietsen in diverse varianten en dit voorjaar starten onder andere Maastricht, Groningen en een aantal gemeenten op de Veluwe. Volgens de kopgroep huur- en deelfietsinitiatieven zal het succes mede afhangen van de vraag of je voor ieder systeem een apart kaartje moet aanschaffen. […]

 • Wegkapiteins aan de slag met de Agenda Fiets 2017 2020
  on 26 februari 2017 at 23:00

  Acht wegkapiteins gaan aan de slag met het vertalen van de acht doelen van de Agenda Fiets 2017-2020 in een concreet werkprogramma. Het zijn allemaal deskundigen op de betreffende deelterreinen met een breed netwerk. Ze gaan partijen bij elkaar brengen om de doelen te realiseren en nieuwe initiatieven van de grond helpen. […]

 • Tour de Force Agenda ook in het Engels beschikbaar
  on 26 februari 2017 at 23:00

  Het is zaak om onze nr.1 positie in de wereld vast te houden en onze fietskennis verder te versterken, aldus de nieuwe Agenda Fiets. En een internationale versie van de Agenda kon dan ook niet uitblijven. […]

 • Het is tijd om lokale stimuleringsprojecten op te schalen
  on 26 februari 2017 at 23:00

  Hoewel het in de grote steden soms lijkt of iedereen al op de fiets zit, is het fietsgebruik onder kinderen, vrouwen en ouderen veel minder hoog dan het zou kunnen zijn. […]

 • Pilots moeten fietser nadrukkelijker in beeld brengen bij aanbestedingen
  on 26 februari 2017 at 23:00

  Het is de routine van alledag: we besteden een buslijn aan, of een weg van A naar B. Maar wat krijg je als je niet de oplossing als vertrekpunt neemt, maar het probleem?&am […]

 • Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer
  on 19 februari 2017 at 23:00

  Minister Schultz van Haegen heeft de Agenda Fiets 2017-2020 van de Tour de Force aan de Tweede Kamer aangeboden. […]

 • Regios aan de slag met ketenplannen
  on 11 december 2016 at 23:00

  In twee gebieden wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van nieuwe, inspirerende ketenplannen. Dit zijn de regio&'s Groningen – Drenthe en Drechtsteden – Alblasserwaard – Vijheerenlanden (DAV) in Zuid-Holland. In de ketenplannen wordt vastgelegd hoe in deze regio&'s een stap voorwaarts kan worden gezet op het gebied van ketenvervoer, met daarbij een belangrijke rol voor de fiets.&am […]

 • Van Agenda Fiets naar Uitvoeringsprogramma Fiets
  on 8 december 2016 at 23:00

  Op 8 december vond voor de tweede keer de maatschappelijke Fietstafel van de Tour de Force plaats. Onderwerp van gesprek was de zojuist verschenen Agenda Fiets 2017-2020, die op een breed draagvlak mag rekenen zo bleek tijdens de bijeenkomst.&am […]

 • Symposium Snelle fietsroutes: Financiering vaak knelpunt
  on 7 december 2016 at 23:00

  Bij elkaar opgeteld is er €372 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is €106 miljoen nog niet &gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport&van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force.&am […]

 • Tour de Force meer fietskilometers in Nederland
  on 7 december 2016 at 23:00

  Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld met diverse acties om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten, in steden, op het platteland en in combinatie met het openbaar vervoer. De Tour de Force roept alle gemeenten, provincies, vervoerregio&'s en het Rijk op om zich in te zetten voor een verdere groei van het fietsgebruik. […]

 • Chip in de fiets of niet
  on 5 december 2016 at 23:00

  In het Deense Aarhus startte vorig jaar een proef waarbij fietsen zijn voorzien van een RFID-chip voorrang krijgen bij het verkeerslicht. En in Rotterdam zijn een tijdje geleden 15.000 fietsen voorzien van een uitnodiging aan fietsers om hun mening te geven over het stallen in de binnenstad. De uitnodigingen waren voorzien van een RFID-sticker, waarmee het parkeergedrag in beeld kon worden gebracht. […]

 • Nieuwe generatie fietskluizen
  on 4 december 2016 at 23:00

  In Holwerd zijn acht fietskluizen bij de bushalte in gebruik genomen die door de reizigers met behulp van een app zijn te reserveren en te openen. &am […]

 • Alternatieve financiering van fietsvoorzieningen
  on 1 december 2016 at 23:00

  Er is niet alleen een tekort aan middelen voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen en uitbreiding van de bestaande capaciteit van fietsvoorzieningen, ook de middelen voor beheer en onderhoud staan onder druk. Bureau Berenschot keek in opdracht van de Tour de Force naar alternatieve financieringsmogelijkheden. […]

 • Een kaartje waarmee je alle deelfietsen kunt gebruiken
  on 30 november 2016 at 23:00

  In Nederland zijn enkele tientallen bedrijven bezig met het opzetten van deelfietsprojecten. Het gevaar dreigt dat je - net als bij de elektrische laadpalen - een portemonnee vol chipkaarten nodig hebt om ze overal te kunnen gebruiken. Dat zegt Sven Huysmans, de Belgische deelfietsexpert die voor de Tour de Force bezig is met een marktverkenning naar de deelfiets. […]

 • Veel kansrijke gezondheidsprojecten
  on 30 november 2016 at 23:00

  Ik Fiets is een initiatief van Leontien Zijlaard van Moorsel. De doelstelling is om vrouwen met een migratieachtergrond het plezier van bewegen en sport met de fiets te laten ervaren. Daardoor worden de vrouwen ook mobieler, ze krijgen letterlijk meer bewegingsvrijheid en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Zeker 75 % van de vrouwen die aan het programma deelnemen is blijvend gebruik gaan maken van de fiets. […]

 • Tweede Bestuurlijke Fietstafel op 8 december 2016
  on 28 juli 2016 at 22:00

  Op 8 december 2016 heeft de tweede Fietstafel plaats in Den Haag. In aanwezigheid van minister Schultz worden de resultaten van het eerste jaar Tour de Force gepresenteerd en kijken bestuurders, maatschappelijke partijen en marktpartijen wat er de komende jaren te doen staat om de kansen voor de fiets verder te vergroten. […]

 • Nieuws uit de Tourleiding
  on 28 juni 2016 at 22:00

  In juni kwam de Tourleiding van de Tour de Force onder voorzitterschap van Filip van As bijeen om de voortgang in de Tourploegen te bespreken, stil te staan bij relevante dossiers en ontwikkelingen en verder te werken aan de gezamenlijke Agenda Fiets. Wanneer er belangrijke resultaten en aanbevelingen zijn vanuit de ploegen, dan geleidt de Tourleiding deze door naar de bestuurlijke tafels van de verschillende overheden. Besluitvorming daar moet leiden tot het verbeteren van de randvoorwaarden […]

 • GGDs promoten de fiets
  on 13 juni 2016 at 22:00

  Fietsen is goed voor de gezondheid. En met de fiets zijn veel meer winkels, bedrijven en voorzieningen bereikbaar dan lopend of met het openbaar vervoer. Toch zijn er ook wijken waar kinderen en volwassenen niet over een fiets beschikken of die weinig gebruiken. GGD&'s, welzijnsorganisaties en gemeenten spannen zich in om verschillende doelgroepen te benaderen en te stimuleren tot (meer) fietsgebruik. […]

 • Best practices gezocht
  on 13 juni 2016 at 22:00

  Wat maakt een stad een tot een fietsstad? Natuurlijk speelt de ruimtelijke planning en de fietsinfrastructuur daarbij een belangrijke rol. Naast beleid om bijvoorbeeld autogebruik te ontmoedigen en fietsgebruik te promoten. Maar wat is samenhang tussen deze elementen? En waarom ziet de ene stad meer kans om die samenhang te benutten, dan de andere?&am […]

 • Belemmeringen regionale routes wegnemen
  on 13 juni 2016 at 22:00

  Het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit sterk en de e-fiets maakt het gebruik van de fiets op langere afstanden naar de steden toe aantrekkelijker. Met de aanleg van snelle fietsroutes spelen wegbeheerders in op deze ontwikkeling. Maar hoe haal je het maximale profijt uit dergelijke routes en welke belemmeringen staan een verdere uitrol in de weg? De Regionale routeploeg is bezig met een brede inventarisatie van kansen en belemmeringen in alle provincies en vervoerregio&'s. […]

 • Inspirerende ketenplannen met voorbeeldfunctie
  on 13 juni 2016 at 22:00

  De fiets speelt een belangrijke rol in de keten met openbaar vervoer. De fiets is naast lopen het meest gebruikte vervoermiddel om naar station of halte te komen. Maar in die keten is veel nog niet goed geregeld. Bij verschillende stations en knooppunten kun je nog geen fiets huren. Informatie daarover ontbreekt. Reserveren is nog niet mogelijk. Voor het huren zijn verschillende pasjes nodig. Allemaal zaken waar de Ketenploeg oplossingen voor zoekt.&am […]

 • Werken aan open standaard voor fietstags
  on 13 juni 2016 at 22:00

  Moderne detectie- en internettechnologieën bieden veel toepassingsmogelijkheden en kansen voor fietsers, marktpartijen en overheden. Zo kan het helpen bij het terugvinden van fietsen en het beter organiseren van het fietsparkeren. Het kan handig zijn als je wilt onderzoeken waar dat nieuwe fietspad moet komen. Het kan onderdeel zijn van verkeersveilige communicatie tussen voertuigen. Het kan bovendien van pas komen als je een onderdeel voor je fiets wilt bestellen. Een chip in de fiets &am […]

 • Fietsvoorzieningen anders financieren
  on 13 juni 2016 at 22:00

  Fietsbeleid wordt traditioneel gefinancierd uit mobiliteitsbudgetten van overheden, met als belangrijkste spelers de gemeenten, provincies, vervoerregio&'s, wegbeherende waterschappen en het ministerie van IenM. Maar fietsen heeft niet alleen mobiliteitsvoordelen. Zo is fietsen gezond, dus ook bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar heeft er baat bij als hun cliënten meer gaan fietsen. En fietsen spaart ruimte, dus kan geld opleveren in gebiedsontwikkelingsprojecten.&am […]

 • Landelijke enqute brengt de fan van fietsen tot leven
  on 26 mei 2016 at 22:00

  Je moet weten wat de fietser beweegt, waar hij behoefte aan heeft. Onderzoek naar die vragen staat hoog genoteerd bij de Tour de Force ploegen.&De ANWB speelt op de vraag in middels een landelijke enquête&die loopt tot 17 september. […]

 • Open data ook voor de deelfiets
  on 16 mei 2016 at 22:00

  Ontwikkelingen rond fiets en open data beperken zich niet tot Nederland. In de VS werkt men aan een open data standaard voor de deelfiets. […]

 • Flink aantal nieuwe fietsen komt uit buitenland
  on 3 mei 2016 at 22:00

  De totale omzet uit fietsverkoop in 2015 bedroeg in 2015 € 899 miljoen. In datzelfde jaar werd voor €536 miljoen euro aan fietsen geïmporteerd. Dat laatste meldt het CBS. […]

 • Regionale routeploeg on tour
  on 1 mei 2016 at 22:00

  Het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit sterk en de e-fiets maakt het gebruik van de fiets op langere afstanden naar de steden toe aantrekkelijker. Met de aanleg van snelle fietsroutes spelen wegbeheerders in op deze ontwikkeling. Maar hoe haal je het maximale profijt uit dergelijke routes? […]

 • Inspiratiedag Tourpeloton: denken vanuit de fietser
  on 21 april 2016 at 22:00

  Je moet weten wat de fietser beweegt, waar hij behoefte aan heeft. Die vraag kwam bij vrijwel alle ploegen naar voren tijdens de Inspiratiedag van het Tourpeloton op 20 april. Onderzoek naar die vragen staat hoog genoteerd bij de Tour de Force ploegen. Maar dat stond het uitwisselen van innovatieve ideeën en initiatieven binnen en tussen de ploegen niet in de weg. […]

 • Gemeente Groningen en ANWB zamelen kinderfietsen in voor minima
  on 19 april 2016 at 22:00

  In Groningen is een pop-up kinderfietsenwinkel geopend in de vorm van een container op de Vismarkt. De bezoeker kan er geen fiets kan kopen, maar wel doneren. […]

 • Fiets internet techniek
  on 23 maart 2016 at 23:00

  De techniek om fietsen en fietsers te detecteren is inmiddels ruimschoots voorhanden. Maar de toepassing hangt in belangrijke mate af van de vraag hoe je de implementatie aanpakt. […]

 • Proefregio worden voor de keten
  on 20 maart 2016 at 23:00

  De fiets is het belangrijkste voortransportmiddel als het gaat om de treinreis. Ook naar de haltes van snelle busverbindingen ligt het fietsgebruik hoog. Maar daar valt vooral in het natransport de nodige winst te boeken. Dat valt af te leiden uit een masterstudie van Judith Caroline Brand, die onlangs afstudeerde aan de TU-Delft. […]

 • Inspiratiedag Tourpeloton 2016
  on 20 maart 2016 at 23:00

  Het peloton van de Tour de Force is de laatste maanden aanzienlijk in omvang gegroeid. De ploegen zijn allemaal bemand en van start gegaan. Een goed moment om nader kennis te maken met elkaar. Dat gebeurt op de Inspiratiedag Tourpeloton. […]

 • Crowdfunding voor fietsprojecten
  on 20 maart 2016 at 23:00

  Aan de nieuwe fietsenstalling onder het Beursplein in Amsterdam betalen de projectontwikkelaar en de Bijenkorf mee omdat een ondergrondse stalling betekent dat er minder fietsen in de weg staan. En bij de opzet van P+Fietslocaties rond Leeuwarden is de financiële inbreng van werkgevers cruciaal voor het doorontwikkelen van het concept. Bieden dergelijke nieuwe financieringsvormen perspectief voor de toekomst? […]

 • Fietsstad worden vergt integrale aanpak
  on 20 maart 2016 at 23:00

  Het stellen van een verkeersvraag levert bijna altijd een verkeersantwoord op. Maar het gaat uiteindelijk over het functioneren van de stad. Dat vraagt een integrale aanpak, zegt Paul de Rook, wethouder in Groningen én ploegleider van de Ruimtelijke ploeg van de Tour de Force nadat deze ploeg de eerste verkennende stappen heeft gezet. […]

 • Inspiratiedag Tourpeloton
  on 15 maart 2016 at 23:00

  Het peloton van de Tour de Force is de laatste maanden aanzienlijk in omvang gegroeid. De ploegen zijn allemaal ingevuld en vertrokken. Een goed moment om nader kennis te maken. Dat gebeurt op de Inspiratiedag Tourpeloton op 20 april. […]

 • Iedereen schuift aan bij de Fietstafel
  on 29 november 2015 at 23:00

  RAI, Fietsersbond, Zwolle, Groningen, Fipavo, Gelderland, Accell, CROW-Fietsberaad en nog heel veel anderen. Ze waren allemaal aanwezig bij de eerste Fietstafel van de Tour de Force op 26 november in Den Haag. Een ongekend aantal organisaties - met als gemeenschappelijke noemer de fiets - kwam daar bijeen om de plannen voor de komende vijf jaar te ontvouwen. […]

 • Minister Schultz onderstreept bijdrage IenM aan Tour de Force
  on 16 november 2015 at 23:00

  De rol van het Rijk is er op gericht om het decentrale fietsbeleid te ondersteunen en te Faciliteren. En om te stimuleren dat de efficiëntie wordt vergroot en dat de samenhang tussen alle partijen wordt bewaakt. Daarmee draagt het Rijk bij aan de uitvoering van de Agenda Fiets. […]

 • Eerste Fietstafel in Den Haag
  on 1 november 2015 at 23:00

  Voor het eerst in Nederland komen vrijwel alle overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden die in Nederland met de fiets te maken hebben bij elkaar om over de toekomst van de fiets praten. […]

 • Techniek kan fietsen veiliger en prettiger maken
  on 27 oktober 2015 at 23:00

  In theorie zijn er tal van technische mogelijkheden om fietsen veiliger te maken. Ook is fietsdiefstal met technische middelen in te perken. En files op fietspaden in de grote steden zijn met behulp van innovatieve technieken wellicht aanzienlijk terug te dringen. Maar kenmerk van de fiets is dat het bij uitstek een individueel vervoermiddel is. Hoe krijg je dat in de praktijk voor elkaar? De technologieploeg die werkt aan de Agenda 2015-2020 komt met een plan van aanpak. […]

 • Elly van Kooten Lokale initiatieven helpen meer mensen op de fiets
  on 20 oktober 2015 at 22:00

  Veel mensen fietsen omdat het gezond is. Maar hoe krijg je niet-fietsers over de streep, vooral de groep die extra profijt heeft van meer bewegen. Dat is een belangrijk speerpunt in de Agenda fiets 2020 van de Tour de Force. Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid in Rotterdam, gaat haar schouders eronder zetten. […]

 • IPO sluit zich aan bij Tour de Force
  on 29 september 2015 at 22:00

  Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe met mobiliteit in de portefeuille, neemt namens IPO zitting in de Tourleiding van de Tour de Force.&Daarmee is de organisatie helemaal rond, nu de laatste plaats is ingevuld en alle bestuurslagen vertegenwoordigd zijn. Naast IPO zijn dat VNG, IenM, de Waterschappen en de Vervoerregio&'s.&am […]

 • Meer aandacht voor drukte op fietspaden
  on 24 juni 2015 at 22:00

  Het wordt drukker op fietspaden en het aantal ongevallen neemt toe. Het ministerie van IenM inventariseerde de problemen samen met een aantal stakeholders en doet voorstellen om ze aan te pakken. […]

 • Breed draagvlak voor Tour de Force voor de fiets
  on 17 juni 2015 at 22:00

  Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gaan zich de komende jaren samen inzetten om de mogelijkheden van de fiets nog beter te benutten. Speerpunten zijn onder andere de inrichting van binnensteden, de fiets in het voor- en natransport, regionale routes, gezondheid, en de inzet van nieuwe technologieën. […]

 • Aftrap voor Tour de Force 2015 2020
  on 20 november 2014 at 23:00

  Hoe leiden we de verdere groei van het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020.&Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. Op het Nationaal Fietscongres vond de aftrap plaats door de overhandiging van ‘De uitnodiging van Zwolle&' aan vertegenwoordigers van VNG en IPO. […]

 • Duidelijkheid rond de deelfiets
  on 1 januari 2001 at 00:00

  De deelfiets ontwikkelt zich in ons land met vallen en opstaan. Op sommige locaties draait het prima, elders ging het mis omdat deelfietsaanbieders er een rommeltje van maakten. Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat de deelfiets een waardevolle aanvulling kan bieden op de bestaande vervoerconcepten, mits je het goed organiseert. Daarom heeft CROW-Fietsberaad in het kader van de Tour de Force 2020 een ‘Leidraad voor gemeentelijk deelfietsbeleid’ ontwikkeld. […]