Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

9. De fiets in de omgevingsvisie

De Omgevingswet en de omgevingsvisies die nationaal, regionaal en gemeentelijk opgesteld worden geven concrete kansen om de leefbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen te verbeteren. Het stimuleren van fietsen en lopen kan hiervoor het fundament vormen. Daarom is besloten om het thema “fiets en omgevingsvisie” tijdelijk als een extra project aan het uitvoeringsprogramma toe te voegen.

Het doel van de Tour de Force is om :

  • In en tussen de steden een actief netwerk op te zetten van professionals (verkeer, ruimte en gezondheid).
  • In de omgevingsplannen van de samenwerkende ambitieuze fietssteden (F10) een herkenbaar onderdeel over het stimuleren van active modes zoals fietsen en lopen in te brengen.
  • In deze steden bij de uitwerking van de omgevingsvisie gericht uitvoering te geven aan projecten voor fietser en voetganger.