Innovatie Prijsvraag Tour de Force

Stem nu!

Dit waren de genomineerden voor de Tour de Force Innovatieprijs.*
Op 21 september 2017 tijdens het Nationaal Fietscongres is de inzending ‘Ontwerpen naar gebruik’ tot winnaar uitgeroepen.

Ontwerpen naar gebruik

Door vooraf goed te kijken naar het werkelijk fietsgebruik op bestaande kruisingen zijn met kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen vaak grote resultaten te behalen. Een publicatie/internetsite laat zien wat er op micro-niveau allemaal mogelijk is om de fietser beter te bedienen.

Afneembare fietsspiegel

Een demonteerbare fietsspiegel. Je hoeft hem maar één keer goed af te stellen. Als je de fiets stalt. kun je de spiegel met één handeling afnemen en diefstalveilig in je tas opbergen. Ga je weer fietsen, dan is de spiegel met een snelle handeling – in de oorspronkelijke afstelstand – terug te plaatsen.

Biking2Skool=cool 2.0

Biking2Skool=Cool 2.0 is de doorontwikkeling van een bekend concept voor een nieuwe doelgroep: de Internationale Schakelklassen met leerlingen uit migrantengezinnen, vluchtelingen en expats. Een regionaal fonds helpt jongeren die geen geld hebben om een fiets aan te schaffen.

Droogover

Een fietsapp die route-en weeradvies combineert. Zo kun je je vertrektijdstip, routekeuze en snelheid afstemmen op de regenverwachting onderweg. De app kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een persoonlijk fietsprofiel zodat je niet te snel of langzaam moet fietsen, maar wel iets sneller dan normaal als er een bui nadert.

Light Up Your Mood

Hoe motiveer en verbind je Nederlandse en internationale studenten om leuk, veilig en vaker te fietsen? Door een deel van de fiets te belichten met een kleur die een boodschap aan de omgeving communiceert, afhankelijk van de ‘mood’ van de student. Zo krijgen buitenlandse studenten die minder behendig zijn op de fiets aandacht.

Pop-up Park + Bike platform

Een platform voor pop-up parkeer+fietslocaties. Aanbieders – bewoners en bedrijven – kunnen op het platform parkeerruimte ter beschikking stellen met na-vervoer. Voor forenzen, maar ook voor toeristen en bezoekers. Het platform kan ook een functie vervullen tijdens grote evenementen in een stad.

* Voor de Tour de Force Innovatieprijs zijn 58 ideeën ingezonden, waarbij de doelen van de Tour de Force het richtpunt vormden. De ideeën zijn beoordeeld door een jury onder leiding van de wegkapiteins. Die oordeelde dat voor de doelen Hoogwaardige regionale routes (doel 3) en Minder fietsdiefstal (doel 7) onvoldoende innovatieve ideeën binnen zijn gekomen. Uiteindelijk zijn ideeën in 6 doelen/categorieën genomineerd:

  • Doel 1: Nederland Fietsland – Angela van der Kloof: Light up your mood
  • Doel 2: Meer ruimte voor de fiets in steden – Kees Vernooij en Sjoerd Linders: Ontwerpen naar gebruik
  • Doel 4: Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets – Yorik Janmaat: Colander: Het pop-up Park + Bike platform voor particulieren en bedrijven
  • Doel 5: Gerichte stimulering van fietsen – Jacqueline Pieters: Biking2Skool=cool 2.0
  • Doel 6: Minder fietsslachtoffers – Cor Toonen: Fietsenspiegel koppeling
  • Doel 8: Versterken kennisinfrastructuur en toepassing data/ict – Rico Andriesse: DroogOver

Een hoofdjury onder leiding van Henk Brink – gedeputeerde van provincie Drenthe en lid van de Tourleiding – beoordeelde de nominaties door toekenning van punten. Daarnaast kon ook het publiek een stem uitbrengen op deze website.