Innovatie Prijsvraag Tour de Force

Stem nu!

Lees hier meer over de genomineerden voor de Tour de Force Innovatieprijs.* En klik in de rechterkolom het project aan dat het volgens u verdient als winnaar uit de bus te komen.
U kunt stemmen tot 15 september 2017.

Pop-up Park + Bike platform

Een platform voor pop-up fietsparkeerlocaties. Aanbieders – bewoners en bedrijven – kunnen op het platform fietsparkeerruimte ter beschikking stellen. Voor fietsers, maar ook voor aanbieders van deelfietsen. Het platform kan ook een functie vervullen tijdens grote evenementen in een stad.

Afneembare fietsspiegel

Een demonteerbare fietsspiegel. Je hoeft hem maar één keer goed af te stellen. Als je de fiets stalt. kun je de spiegel met één handeling afnemen en diefstalveilig in je tas opbergen. Ga je weer fietsen, dan is de spiegel met een snelle handeling – in de oorspronkelijke afstelstand – terug te plaatsen.

Biking2Skool=cool 2.0

Biking2Skool=Cool 2.0 is de doorontwikkeling van een bekend concept voor een nieuwe doelgroep: de Internationale Schakelklassen met leerlingen uit migrantengezinnen, vluchtelingen en expats. Een regionaal fonds helpt jongeren die geen geld hebben om een fiets aan te schaffen.

Wat is de beste inzending?

Droogover

Een fietsapp die route-en weeradvies combineert. Zo kun je je vertrektijdstip, routekeuze en snelheid afstemmen op de regenverwachting onderweg. De app kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een persoonlijk fietsprofiel zodat je niet te snel of langzaam moet fietsen, maar wel iets sneller dan normaal als er een bui nadert.

Light Up Your Mood

Belicht een deel van de fiets met een kleur die een boodschap aan de omgeving communiceert, afhankelijk van de ‘mood’ van de student. Buitenlandse studenten zijn minder behendig op de fiets en vinden het moeilijk in contact te komen met Neder-landse studenten. Zo stimuleer je ze vaker te fietsen en nieuwe contacten op te doen.

Ontwerpen naar gebruik

Door vooraf goed te kijken naar het werkelijk fietsgebruik op bestaande kruisingen zijn met kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen vaak grote resultaten te behalen. Een publicatie/internetsite laat zien wat er op micro-niveau allemaal mogelijk is om de fietser beter te bedienen.

* Voor de Tour de Force Innovatieprijs zijn 58 ideeën ingezonden, waarbij de doelen van de Tour de Force het richtpunt vormden. De ideeën zijn beoordeeld door een jury onder leiding van de wegkapiteins. Die oordeelde dat voor de doelen Hoogwaardige regionale routes (doel 3) en Minder fietsdiefstal (doel 7) onvoldoende innovatieve ideeën binnen zijn gekomen. Uiteindelijk zijn ideeën in 6 doelen/categorieën genomineerd:

  • Doel 1: Nederland Fietsland – Angela van der Kloof: Light up your mood
  • Doel 2: Meer ruimte voor de fiets in steden – Kees Vernooij en Sjoerd Linders: Ontwerpen naar gebruik
  • Doel 4: Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets – Yorick Janmaat: Colander: Het pop-up Park + Bike platform voor particulieren en bedrijven
  • Doel 5: Gerichte stimulering van fietsen – Jacqueline Pieters: Biking2Skool=cool 2.0
  • Doel 6: Minder fietsslachtoffers – Cor Toonen: Fietsenspiegel koppeling
  • Doel 8: Versterken kennisinfrastructuur en toepassing data/ict – Rico Andriesse: DroogOver

Een hoofdjury onder leiding van Henk Brink – gedeputeerde van provincie Drenthe en lid van de Tourleiding – beoordeelt de nominaties door toekenning van punten. Daarnaast kan ook het publiek een stem uitbrengen op deze website. Degene met de meeste punten (50/50 jury/publiek) is de winnaar.  Die wordt bekend gemaakt op 21 september op het Nationaal Fietscongres in Tilburg.