Programma

Agenda Fiets 2017-2020

Een verdere groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen en we kunnen die voordelen nog veel meer uitbuiten.

Met dat doel werd in 2015 de Tour de Force gelanceerd. Een initiatief van de gezamenlijke overheden, geïnspireerd door de start van de Tour de France dat jaar in Utrecht. Doel van de Tour de Force is meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid gezien de grote maatschappelijke baten. De Tour de Force is in 2015 direct voortvarend aan de slag gegaan met de eerste Agenda Fiets 2020. Onder de Tourleiding werden zes ploegen geformeerd, die zich concreet richten op de deelterreinen financiering, technologie, de keten, regionale routes, ruimtelijke ordening en gezondheid en participatie

Op basis van de resultaten van de zes ploegen en een brede consultatie van de totale ‘fietscommunity’ van Nederland is een verbrede en geactualiseerde  Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld, met acht doelen die breed gedragen worden:

  1. Nederland toonaangevend Fietsland
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden
  3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
  4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
  5. Gerichte stimulering van fietsen
  6. Minder fietsslachtoffers
  7. Minder gestolen fietsen
  8. Versterken kennisinfrastructuur

In de zomer van 2017 is een Concept-Uitvoeringsprogramma 2017-2018 opgesteld, dat ter consultatie is voorgelegd aan de 23 organisaties die betrokken zijn bij de Tour de Force. Dit programma wordt op 6 oktober 2017 definitief vastgesteld door de Tourleiding.