Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

8. Versterken kennisinfrastructuur

Meer fietskennis, helder vastgelegd, met concrete vertaalslagen naar de praktijk, goed vindbaar, toegankelijk, actief verspreid. En successen beter, intensiever en breder uitdragen. Dit alles vraagt een goede kennisinfrastructuur.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Samen opzetten van een structurele samenwerking tussen kennisorganisaties op het gebied van fietsbeleid, gericht op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring over elkaars programma’s en op doelgroepgerichte afstemming van activiteiten op het gebied van het vastleggen, vindbaar maken en verspreiden van kennis, ervaring en best practices.
✔ Opstellen van een kennismatrix fiets die relevante witte vlekken in kaart brengt op het gebied van fietskennis (Fietscommunity 2.0).
✔ Verzamelen en verspreiden van kennis en best practices op gebied van fietsbeleid, fietsveiligheid, fietsinfra en fietsstimulering (inclusief gedachtegoed Beter Benutten).
✔ Verzamelen en benutten van fietsdata.
✔ Tools ontwikkelen voor monitoring.