Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

7. Minder gestolen fietsen

Fietsdiefstal is niet alleen vervelend voor de eigenaar van de gestolen fiets, het is voor 1 op de 10 Nederlanders reden om niet op de fiets te stappen. Veilige stallingen en ICT-toepassingen kunnen dit terugdringen.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Ontwikkelen effectieve toekomststrategie voor terugdringing fietsdiefstal.
✔ Klantvriendelijker maken van internetaangifte.
✔ Zorgen voor snellere verwerking internetaangiften.
✔ Zorgen voor voldoende capaciteit in opsporing en handhaving.
✔ Ontwikkelen van standaards voor detectie van fietsen via een chip of detectielabel.
✔ Onderzoeken hoe een database kan zorgen voor een goede registratie van fietsen en welke voordelen dit biedt voor consumenten en marktpartijen, waarbij de privacy perfect gewaarborgd moet zijn.
✔ Ontwikkelen van een systematiek voor het terughalen van elektronisch gedetecteerde gestolen fietsen.