Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets

Het bereik van de fiets kent grenzen, hoewel de elektrische fiets die aardig weet op te rekken. Maar wie verder moet reizen, kan ook de fiets pakken naar een treinstation of bushalte en daar overstappen op het openbaar vervoer en bij aankomst een huur- of deelfiets pakken voor het laatste stukje naar zijn of haar bestemming. Of kiezen voor de auto en deze parkeren aan de rand van de stad en daar een fiets pakken voor de ‘last mile’.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Overeenstemming bereiken over de verantwoordelijkheden voor het optimaal functioneren van de stallingen als ketenvoorzieningen en de verdeling van de integrale kosten van het fietsparkeren bij treinstations voor de periode tot 2030.
✔ Basis op orde: zorgen voor standaard fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes.
✔ Ontwikkelen van een analysetool waarmee onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden over passende maatregelen ter verbetering van deur-tot-deur verplaatsingen.
✔ Verkennen van verschillende manieren om publiek vervoer te ordenen/aanbesteden, met daarin ook de verkenning naar Mobility as a Service als mogelijke vervanging van het fijnmazige OV, waarin de fiets een grotere rol kan spelen.
✔ Toepassing van ICT, platforms en/of apps om de zoektijd naar stallingsruimte te beperken en modaliteitoverstijgende informatie te bieden over de fietsinfrastructuur en parkeervoorzieningen bij overstappunten op OV.
✔ Opstellen van inspirerende ketenplannen in drie regio’s als input voor programma’s van aanbesteding voor concessies van regionaal openbaar vervoer.
✔ Opstellen van een overzicht van initiatieven en systemen voor huur- en deelfietsen.
✔ Verkennen van de mogelijkheden om te komen tot open standaards voor huur- en deelfietsen.
✔ Opstellen van een programma van eisen voor soft- en hardware van elektronische fietskluizen dat gebruikt kan worden bij aanbestedingen.
✔ Pilots met overstappunten van auto op fiets (P+Fiets) voor het gebruik van de fiets in het natransport van autoverplaatsingen naar steden (‘last mile’).