Fietstafel

De maatschappelijke Fietstafel is een jaarlijks overleg van de Tourleiding met bestuurlijk
vertegenwoordigers namens alle 23 organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het
fietsbeleid in Nederland.

Overheden
VNG, IPO, vervoerregio’s, Unie van Waterschappen en Rijk

Marktpartijen
BOVAG, FIPAVO, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, NS, RAI Vereniging

Maatschappelijke organisaties
ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Tour Fiets Unie, Natuur en Milieu, Veilig Verkeer Nederland

Kennisinstituten
CROW-Fietsberaad, Platform 31, SWOV

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden: Dutch Cycling Embassy, Fietscommunity 2.0, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, Stichting Landelijk Fietsplatform