Programma

Agenda Fiets 2017-2020

Een verdere groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen en we kunnen die voordelen nog veel meer uitbuiten.

Met dat doel werd in 2015 de Tour de Force gelanceerd. Een initiatief van de gezamenlijke overheden, geïnspireerd door de start van de Tour de France dat jaar in Utrecht.
Doel van de Tour de Force is meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid gezien de grote maatschappelijke baten.

Op basis van de resultaten van zes ploegen en een brede consultatie van de totale ‘fietscommunity’ van Nederland is een Agenda Fiets 2017-2020 samengesteld. De Agenda is uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018.  Het geeft aan welke activiteiten er gedurende het najaar van 2017 en het gehele jaar 2018 uitgevoerd gaan worden, onderverdeeld in 9 doelen.

De 9 doelen van de Agenda Fiets 2020 / Uitvoeringsprogramma 2017-2018

  1. Nederland Fietsland
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden
  3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
  4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
  5. Gerichte stimulering van fietsen
  6. Minder fietsslachtoffers
  7. Minder gestolen fietsen Opslaan en verlaten
  8. Kennisinfrastructuur en data
  9. De fiets in de omgevingsvisie