Tour de Force

Agenda Fiets 2017-2020:
Naar een groei van het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent.

VNG, IPO, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. In de Agenda Fiets 2017-2020 zijn de 9 concrete doelen waar de Tour de Force zich de komende jaren met name op richt terug te vinden.

Nieuws

 • Leidraad deelfietsbeleid helpt gemeenten op weg
  on 7 mei 2018 at 00:00

  Hoe pak je het aan als je in je gemeente de deelfiets wil faciliteren? Er zitten immers nogal wat haken en ogen aan het concept. De kopgroep Gemeentelijk Deelfietsbeleid van de Tour de Force inventariseerde de mogelijkheden en randvoorwaarden. […]

 • Inzendtermijn Innovatieprijs gesloten
  on 30 april 2018 at 00:00

  De inzenddtermijn voor de Innovatieprijs van de Tour de Force is op 27 april gesloten. Er zijn bijna 60 inzendingen binnengekomen. […]

 • Fiets prominent op de Kameragenda
  on 26 april 2018 at 00:00

  Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl. […]

 • VNG en IPO pleiten voor belastingvrije vergoeding voor fietsparkeerplek bij station
  on 18 april 2018 at 00:00

  Maak het mogelijk dat werkgevers hun werknemers belastingvrij een fietsparkeerplek in een betaalde fietsparkeergarage nabij een OV-station ter beschikking kunnen stellen. Het is één van de suggesties die VNG en IPO mede namens de Tour de Force meegeven aan de staatssecretarissen van IenW en van Financiën. […]

 • Whitepaper ‘Goud in handen’ biedt gemeenten handvatten
  on 9 april 2018 at 00:00

  Nieuwe colleges worden gevormd en alle gemeenten werken vanwege de Omgevingswet aan lokale omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe houden we onze steden en dorpen bereikbaar, en hoe stimuleren we dat meer mensen zich op een gezonde manier verplaatsen? Hoe kunnen we de fiets inzetten om onze omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden? […]

 • Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker
  on 29 maart 2018 at 00:00

  Een fiets van de zaak wordt een stuk aantrekkelijker. Straks mag de leasefiets naast de auto van de zaak worden gebruikt. De combinatie van auto en fiets kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan. Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling, maakt dit veel eenvoudiger. […]

 • Positionpaper Fietsvriendelijk Fiscaal Beleid
  on 29 maart 2018 at 00:00

  De ANWB, de Fietsersbond, Natuur & Milieu, BOVAG, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en RAI Vereniging bepleiten in hun positionpaper een fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer.&nbs […]

 • KiM presenteert Fietsfeiten
  on 29 maart 2018 at 00:00

  Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe en tegelijk zijn er grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Fietsfeiten’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Fietsfeiten presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets. […]

Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, hebben de krachten gebundeld in de F10. Inmiddels hebben zich al 14 steden aangesloten. De F10 wordt een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van...

Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

De Tour de Force roept steden, regio’s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij. Fietsen biedt immers grote...
Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, hebben de krachten gebundeld in de F10. Inmiddels hebben zich al 14 steden aangesloten. De F10 wordt een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van...

Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

De Tour de Force roept steden, regio’s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij. Fietsen biedt immers grote...

De aanmelding voor de Tour de Force Innovatieprijs 2018 is gesloten! De vijf genomineerden worden eind mei bekend gemaakt.

Bijeenkomsten

Evenement details:

.