Tour de Force

Agenda Fiets 2017-2020:
Naar een groei van het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent.

VNG, IPO, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. In de Agenda Fiets 2017-2020 zijn de 8 concrete doelen waar de Tour de Force zich de komende jaren met name op richt terug te vinden.

Nieuws

 • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven draagt de fiets (en de Tour de Force) warm hart toe
  on 15 december 2017 at 15:13

  De aandacht voor de fiets groeit. ‘Tot mijn genoegen kan ik constateren dat we met staatssecretaris Stientje van Veldhoven een warm pleitbezorger hebben voor de fiets en de Tour de Force’, stelt voorzitter Henk Brink.&nbs […]

 • Handleiding voor gemeenten om de oudere fietser mobiel te houden
  on 11 december 2017 at 00:00

  Met het klimmen der jaren nemen de fietsvaardigheden geleidelijk aan af. Het programma Doortrappen van het ministerie van IenW is erop gericht  de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden. Een nieuwe handleiding helpt gemeenten en andere betrokken op weg. […]

 • Inspiratiedag Tour de Force biedt blik op toekomst van de fiets
  on 24 november 2017 at 00:00

  Kun je de snelheid van de speed pedelec in de stad intomen met technische ingrepen? En is de zelfrijdende fiets misschien dichterbij dan je denkt? De Tour de Force Inspiratiedag bood genoeg stof te nadenken. […]

 • Tour de Force kijkt op Inspiratiedag naar de toekomst
  on 31 oktober 2017 at 00:00

  Hoe ziet onze toekomstige mobiliteit eruit en wat is de rol van de fiets hierin? Op 23 november 2017 kijkt de Tour de Force naar de toekomst. […]

 • Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets
  on 11 oktober 2017 at 00:00

  Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. […]

 • Fietsvriendelijke Scholen op Zuid
  on 6 oktober 2017 at 00:00

  We denken dat alle kinderen in Nederland kunnen fietsen. Toch is dit minder vanzelfsprekend dan we denken. Daarom is het belangrijk om scholen fietsvriendelijker te maken. […]

 • ‘Ontwerpen naar gebruik’ wint Tour de Force Innovatieprijs
  on 21 september 2017 at 00:00

  De Tour de Force Innovatieprijs 2017 is gewonnen door Kees Vernooij en Sjoerd Linders van de gemeente Amsterdam. Met een pakket vernuftige kleine infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen slaagt men erin de doorstroming van het fietsverkeer op kruispunten aanzienlijk te verbeteren. De prijs werd uitgereikt op het Nationaal Fietscongres in Tilburg. […]

 • Elly van Kooten overleden
  on 19 september 2017 at 00:00

  Tot onze grote ontsteltenis is na een kort ziekbed op zondag 18 september jl. Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid van de gemeente Rotterdam, overleden. Elly was tot eind vorig jaar de ploegleider van de gezondheids- en participatieploeg van de Tour de Force, en daarna ambassadeur van de Tour de Force. &nbs […]