Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

8. Kennisinfrastructuur en data

De opkomst van nieuwe technologie en praktische toepassingen als smartphones leiden tot een gigantische toename van de hoeveelheid data die ter beschikking komt. Het is zaak de stroom aan dataverzameling beter en slimmer te benutten. Ook ten aanzien van kennisontwikkeling is er sprake van een toenemende aandacht voor de fiets. Die kennis is echter niet altijd even goed vindbaar of beschikbaar voor fietsprofessionals, waardoor het ook kan schroten aan de afstemming tussen theorie en praktijk.

De Tour de Force wil daar verandering in brengen, onder meer door:

  • Onderzoek naar de kennisbehoefte van de fietsambtenaar.
  • Onderzoek naar de behoefte aan en toegankelijkheid van data, nu en in toekomst.
  • Verzekeren van continuïteit fietsdataplatform en opzetten kennissite fietsdataplatform.