Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

6. Minder fietsslachtoffers

Met name het aantal ernstig gewonde fietsslachtoffers neemt de laatste jaren toe. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Daarnaast valt op dat het aandeel enkelvoudige fietsongevallen met een dodelijke afloop stijgt. Verkeersonveiligheid wordt ook in verband gebracht met de toenemende drukte op fietspaden.

Daarom richt de Tour de Force zich onder meer op het volgende:

  • Er komt een online Platform Veilig Fietsen waar de actuele ontwikkelingen rond fietsveiligheidsthema’s te vinden zijn met als doel professionals te bedienen met kennissen en kennis.
  • Met het project Doortrappen worden senioren bewust gemaakt van de risico’s tijdens het fietsen. Een aanjaagteam helpt gemeenten bij het lokaal opzetten van deze activiteit.
  • Binnen het deelprogramma ‘Meer ruimte voor de fiets in de steden’ houdt men zich bezig met de maatregelen die de – gevolgen van – drukte op fietspaden – kunnen reduceren. Dit deelprogramma ‘Minder slachtoffers’ richt zich met name op het bestuurlijk agenderen van het thema.