Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

5. Gerichte stimulering van fietsen

ErĀ zijn nog altijd veel inwoners die niet kunnen fietsen en geen fiets hebben. Wat opvalt is dat er een duidelijk verschil is in fietsbezit tussen rijk en arm. De concrete uitdaging is om kinderen en (migranten) vrouwen in de grotere steden veilig te leren fietsen en blijvend op de fiets te krijgen. Dat geeft hen kansen op een gezondere leefstijl, onafhankelijkheid, een grotere leefomgeving en meer kansen op een baan.
Een tweede uitdaging is om meer werknemers op de fiets naar het werk te krijgen. Ongeveer een kwart van de werknemers fietst naar het werk, terwijl circa 50% binnen 7,5 kilometer van het werk woont.

Daarvoor richt de Tour de Force zich onder meer op de volgende thema’s:

  • Stimuleren dat alle 35 grote steden een fietsstimuleringsbeleid voor kinderen en vrouwen met een migratieachtergrond ontwikkelen.
  • Stimuleren dat kinderen vanaf 6 jaar in de grote steden over een fiets beschikken.
  • Er worden pilots gestart met zgn. preventiecoalities in Rotterdam en Zwolle, waarbij de stad / GGD / dienst publieke gezondheid, de zorgverzekeraar en een maatschappelijke organisatie samen activiteiten uitwerken.
  • De ontwikkeling van een plan omĀ fietsen naar het werk te stimuleren, waarbij ook de fiscale aspecten worden meegenomen.