Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets

Het gebruik van de fiets in het voor- en natransport van de trein en ander OV wordt steeds populairder. Nu al komt meer dan 40% van de treinreizigers met de fiets naar het station. En op de weg naar de bushalte pakt 11% de fiets. De verwachting is dat deze percentages de komende jaren verder oplopen. Ook de combinatie auto-fiets kan een kansrijke oplossing zijn.

Daarvoor werkt de Tour de Force onder meer aan het volgende:

  • Het maken van afspraken tussen overheden over de organisatie van ‘de keten’. Daarbij wordt ook onderzocht hoe men via aanbestedingen en concessies hierop kan inspelen.
  • De invoering van open standaarden voor deelfietssystemen en E-kluizen.
  • De beschikbaarheid van open data over de keten en de ketenvoorzieningen
  • Aanbevelingen voor betere toegankelijkheid en inrichting OV-knooppunten en P+Fiets hubs als onderdeel van de regionale mobiliteitsnetwerken.