Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes

De vele scholieren en forenzen die dagelijks naar hun school of werk fietsen, verdienen zeker op de drukste routes directe, veilige en comfortabele fietsverbindingen. En ook recreatieve fietsers die veelvuldig gebruik maken van deze routes profiteren hiervan.

Daarvoor worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid:

  • De Tour de Force draagt bij aan de ontwikkeling van instrumenten om de verkeerskundige effecten en de kosten/baten van regionale fietsroutes te bepalen.
  • Onderzocht wordt welke nieuwe vormen van financieren mogelijk zijn.
  • Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor een gecombineerde aanpak voor recreatieve en utilitaire fietsverbindingen,