Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

2. Meer ruimte voor de fiets in steden

De afgelopen decennia hebben veel Nederlandse steden een gericht beleid gevoerd om deze kansen te benutten. Met succes. Het fietsgebruik in stedelijke gebieden is flink gegroeid. Op verschillende plekken is de groei zo groot, dat de beschikbare ruimte voor fietsen en fietsers de beperkende factor wordt. De fiets dreigt hier het slachtoffer te worden van het eigen succes. De uitdaging voor deze doelstelling is hoe we op korte termijn meer ruimte kunnen creëren voor rijdende en geparkeerde fietsen.

De Tour de Force zet onder meer in op de volgende activiteiten:

  • Elk half jaar wordt een bestuurlijke scrumsessie georganiseerd met een aantal wethouders uit gemeenten met de grootste ruimtenood.
  • De Tour de Force zet zich in om al lopende relevante initiatieven te stimuleren en eventuele belem-meringen weg te nemen. Daarbij kan bijvoorbeeld denken aan de F10 pilots, project Drukte op fietspaden, Kopgroep Dataplatform Fiets, Pilot Snorfiets op de rijbaan, en tal van andere grote en kleine initiatieven in steden.
  • Er worden nieuwe onderzoeken, kopgroepen en living labs, geïnitieerd die aansluiten bij de conclusies uit de bestuurlijke scrumsessies en de lopende projecten.