Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

1. Nederland Fietsland

Door de groeiende verstedelijking (zowel in Nederland als wereldwijd) en toenemende verkeersdrukte staat onze bereikbaarheid in brede zin onder druk. In steden zijn fietsers sneller, gezonder, productiever en goedkoper. Fietsers dragen bij aan onze economie en het functioneren van onze maatschappij. Dit levert een aanzienlijke bijdrage aan de maatschappij, ook financieel! Hieruit zouden de Nederlandse bedrijven op termijn een significante omzet moeten kunnen halen. 

Daartoe worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid:
Er wordt een professionele marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld met betrokken organisaties. De strategie richt zich op de volgende markten:

  • Fietstoerisme
  • Fietsindustrie
  • Fiets in de keten
  • Fiets en innovatie
  • Fietskennis en consultancy
  • Fietsbeleid