Tour de Force

 Agenda fiets 2020

Nieuws

 • Financiering knelpunt bij realisatie snelle fietsroutes
  Posted on 18 oktober 2016 at 00:00

  Bij elkaar opgeteld is er 833 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is daarvan maar een derde, 260 miljoen, gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force dat werd gepresenteerd tijdens het symposium op 13 oktober in Arnhem. […]

 • 13 oktober: Symposium snelle fietsroutes
  Posted on 1 augustus 2016 at 00:00

  Ze ontbreken in vrijwel geen enkel regionaal verkeersplan: snelle fietsroutes. Maar van plan tot realisatie is soms een lange weg. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat kunnen we daar uit leren voor de toekomst? Op 13 oktober worden de resultaten van een aantal werksessies bij de provincies en vervoerregio’s besproken tijdens een symposium in Arnhem. […]

 • Tweede Bestuurlijke Fietstafel op 8 december 2016
  Posted on 29 juli 2016 at 12:28

  Op 8 december 2016 heeft de tweede Fietstafel plaats in Den Haag. In aanwezigheid van minister Schultz worden de resultaten van het eerste jaar Tour de Force gepresenteerd en kijken bestuurders, maatschappelijke partijen en marktpartijen wat er de komende jaren te doen staat om de kansen voor de fiets verder te vergroten. […]

 • Nieuws uit de Tourleiding
  Posted on 29 juni 2016 at 09:28

  In juni kwam de Tourleiding van de Tour de Force onder voorzitterschap van Filip van As bijeen om de voortgang in de Tourploegen te bespreken, stil te staan bij relevante dossiers en ontwikkelingen en verder te werken aan de gezamenlijke Agenda Fiets. Wanneer er belangrijke resultaten en aanbevelingen zijn vanuit de ploegen, dan geleidt de Tourleiding deze door naar de bestuurlijke tafels van de verschillende overheden. Besluitvorming daar moet leiden tot het verbeteren van de randvoorwaarden voor meer en veilig fietsgebruik in Nederland. […]

 • Werken aan open standaard voor fietstags
  Posted on 14 juni 2016 at 00:00

  Moderne detectie- en internettechnologieën bieden veel toepassingsmogelijkheden en kansen voor fietsers, marktpartijen en overheden. Zo kan het helpen bij het terugvinden van fietsen en het beter organiseren van het fietsparkeren. Het kan handig zijn als je wilt onderzoeken waar dat nieuwe fietspad moet komen. Het kan onderdeel zijn van verkeersveilige communicatie tussen voertuigen. Het kan bovendien van pas komen als je een onderdeel voor je fiets wilt bestellen. Een chip in de fiets – een fietstag –  staat dan ook bovenaan de actielijst van de Technologieploeg. […]

Agenda Fiets 2020

Download de agenda fiets 2020 als PDF.
download

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijke overheden in Nederland. Zij hebben zich verenigd in een bestuurlijk platform met als doel in hun beleid meer prioriteit te geven aan de fiets. Meer fietsgebruik draagt namelijk bij aan de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke ambities op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, economie, milieu, gezondheid en participatie.

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Daarom zijn er verschillende ploegen aan het werk gezet om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten met als doel gunstige randvoorwaarden te creëren voor meer en veilig fietsgebruik.

Jaarlijks organiseert de Tour de Force een maatschappelijke Fietstafel met de bestuurders van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisorganisaties. Samen bespreken ze de resultaten van de ploegen, ontwikkelingen in actuele thema’s en de gezamenlijke Agenda Fiets voor het komend jaar en verder (tot 2020).